Projekt inżynierski

Uwagi na temat projektów

Karta zgłoszenia tematu

Klasy do pisania projektów inżynierskich w LaTeX znajdują się na stronie dr. inż. Marka Żabki:
http://tales.ms.polsl.pl/marek.zabka/