Inżynieria oprogramowania

Karta przedmiotu

organizacja zajęć projektowych i warunki zaliczenia (aktualizacja z 30.10.2018)

Literatura